Συναγερμοί GSM αυτόνομοι για χώρους χωρίς ηλεκτροδότηση.