Η multiplexion αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε ενεργειακά πάρκα ( Φωτοβολταϊκά πάρκα )γι’ αυτό και γνωρίζουμε τους κινδύνους, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μίας τόσο ακριβής επένδυσης που βρίσκεται εκτεθειμένη σε υπαίθριο χώρο.

Προτείνουμε  εξατομικευμένες λύσεις  για κάθε περίπτωση ώστε να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα από την χρήση του συστήματος ασφαλείας που εγκαθιστούμε. Προσέχουμε ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στην εγκατάσταση του συναγερμού και των καμερών ασφαλείας  έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την απόλυτη  προστασία του χώρου. Οι παροχές είναι οι εξής:

  • Σύστημα συναγερμού Ασύρματο AJAX  με ενσωματωμένες κάμερες για την απόλυτη ασφάλεια ώστε να έχουμε και εικόνα κατά την παραβίαση.
  • Σύστημα συναγερμού SIGMA με καλωδίωση χρησιμοποιώντας  δέσμες BEAM και RADAR εξωτερικού χώρου με τα οποία επιτυγχάνεται η αποτροπή παραβίασης.
  • Σύστημα συναγερμού  μαζί μ ε κάμερες ασφαλείας που καταγράφει και μεταφέρει την εικόνα από το πάρκο στον ιδιοκτήτη μέσω 4G.

Παρέχουμε επίσης  εγκατάσταση όλων των παραπάνω συστημάτων από την πρώτη μέρα που θα ολοκληρωθεί η περίφραξη χωρίς να απαιτείται ρεύμα στο πάρκο διότι χρησιμοπούμε αυτόνομο δικό μας φωτοβολταικό  σύστημα .

Με τον γενικό όρο Φωτοβολταϊκά ονομάζεται η βιομηχανική διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε μία σειρά. Στην ουσία πρόκειται για τεχνητούς ημιαγωγούς (συνήθως από Πυρίτιο) οι οποίοι ενώνονται με σκοπό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Οι ημιαγωγοί αυτοί απορροφούν φωτόνια από την ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν μια Ηλεκτρική τάση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται”Φωτοβολταϊκό φαινόμενο“.